Kontakt informacije

SBO SARAJEVO - BiH

 

Salon bankarske opreme d.o.o.
Džemala Bjedića 18, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel:  +387 (0)33 710 100
Fax: +387 (0)33 710 101

sbosarajevoATsboDOTba

Web:www.sbo.ba

Direktor: Arnela Sokolar Begović

a.sokolarATsboDOTba

Voditelj servisa: Emir Kadić

e.kadicATsboDOTba


SBO ZAGREB - HRVATSKA

 

Salon bankarske opreme d.o.o.
Remetinečka cesta 28, 10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel:  +385 (0)1 3777 655
Fax: +385 (0)1 3775 037

infoATsboDOThr

Web:www.sbo.hr

Generalni direktor i vlasnik:
Mladen Ozimec dipl.iur.

mladen.ozimecATsboDOThr

Izvršna direktorica: Lidija Stolica

lidija.stolicaATsboDOThr


SBO BEOGRAD - SRBIJA

SBO BANJA LUKA - BiH

Popova Bara nova 2 br.1., 11211 Beograd, Borča, Srbija
Tel:  +381 (0)11 2990 823 

officeATsboDOTrs

Web:www.sbo.rs

Kralja Petra II 29, 78000 Banja Luka, BiH
Tel:  +387 (0)51 238 410
Fax: +387 (0)51 238 412

sboATsbo-banjalukaDOTba

Web:www.sbo-banjaluka.ba

Prodajna mreža

Zg
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Remetinečka cesta 28, 10000 Zagreb, HR
Tel:      +385 (0)1 3777 655
Fax:     +385 (0)1 3775 037


E-mail: infoATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr


St
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Viktora Vide 1, 21000 Split, Hrvatska
Tel:      +385 (0)21 312 561
Fax:     +385 (0)21 312 562

 

E-mail: sbo.splitATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr 

Os
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Gornjodravska obala 90c, 31000 Osijek, HR
Tel:      +385 (0)31 283 311
Fax:     +385 (0)31 283 312


E-mail: sbo.osijekATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr

RI
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Vrh Čavje 1, 51219 Čavle (Rijeka), Hrvatska
Tel:      +385 (0)51 673 394
Fax:     +385 (0)51 673 586


E-mail: sbo.rijekaATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr

Sa
BIH

Salon bankarske opreme d.o.o.
Džemala Bijedića 18, 71000 Sarajevo, BiH
Tel:      +387 (0)33 710 100
Fax:     +387 (0)33 710 101


E-mail: sbosarajevoATsboDOTba

Web:    www.sbo.ba

Bg
Srbija

Salon bankarske opreme d.o.o.
Popova Bara nova 2 br.1., 11211 Beograd

Tel:      +381 (0)11 2990 823

 

E-mail: officeATsboDOTrs

Web:    http://www.sbo.rs

BL
BiH

Salon bankarske opreme B.L. d.o.o.
Kralja Petra II 29, 78000 Banja Luka, BiH
Tel:      +387 (0)51 238 410
Fax:     +387 (0)51 238 412


E-mail: sboATsbo-banjalukaDOTba

Web:    www.sbo-banjaluka.ba

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.