Time trezor EK 1400

Time trezor EK 1400

Dodatnu zaštitu novcu i vrijednosnim papirima pruža vremenska blokada. Otvaranje time trezora moguće je tek nakon isteka vremenske blokade. U slučaju pljačke rizik finansijskog gubitka sveden je na minimum.
Prvenstveno namjenjeni uplatnim i isplatnim radnim mjestima te deponovanju viška gotovine. Opremljeni sigurnosnim, mehaničkim ili elektromehaničkim bravama tipa MAUER.
Konstrukcija time trezora sastoji se od dva kućišta, vanjskog pokrovnog i unutarnjeg. Unutarnje kućište je prenosivo, služi za deponovanje.
Plaštevi kućišta izvedeni su od specijalno varenih čeličnih ploča vanjske debljine 3 mm, unutarnjih debljine 1,5 mm.
Mogućnost priključenja na uređaj za besprekidno napajanje EK 1400 ZN.

 • Zaštita i očuvanje operativnosti priručnih trezora/sefova u slučaju nestanka struje,
 • povezan sa strujnim adapterom i po izboru kompletiran sa lampom za osvijetljenje,
 • oprema sadrži akumulator koji se puni tokom normalnih operacija na sefu.

Višestruku sigurnost garantuju:

 • brave s vremenskim zaključavanjem koje se mogu aktivirati tek nakon isteka vremenske blokade,
 • bravu je moguće blokirati na vremensko razdoblje od 15 sekundi do 32 minute,
 • ovlaštena osoba nakon deblokiranja mehanizma i otvaranja trezora unosi novo vrijeme blokade,
 • u slučaju nestanka napona brava koristi napajanje iz ugrađenog akumulatora,
 • mogućnost priključka trezora na centralni sigurnosni sistem,
 • mogućnost korištenja unutarnjeg prenosnog trezora,
 • automatsko ponovljeno blokiranje brave nakon otvaranja,
 • eksplicitno markirano svako pojedinačno radno mjesto korisnika trezora,
 • mogućnost učvršćenja na radnu plohu stola ili šalterski pult,
 • svjetlosni alarm u slučaju pada ili nestanka napona (opcija),
 • dodatno osiguranje pri manipulaciji bravom je optička i zvučna signalizacija.

Prodajna mreža

Zg
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Remetinečka cesta 28, 10000 Zagreb, HR
Tel:      +385 (0)1 3777 655
Fax:     +385 (0)1 3775 037


E-mail: infoATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr


St
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Viktora Vide 1, 21000 Split, Hrvatska
Tel:      +385 (0)21 312 561
Fax:     +385 (0)21 312 562

 

E-mail: sbo.splitATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr 

Os
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Gornjodravska obala 90c, 31000 Osijek, HR
Tel:      +385 (0)31 283 311
Fax:     +385 (0)31 283 312


E-mail: sbo.osijekATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr

RI
Hrvatska

Salon bankarske opreme d.o.o.
Vrh Čavje 1, 51219 Čavle (Rijeka), Hrvatska
Tel:      +385 (0)51 673 394
Fax:     +385 (0)51 673 586


E-mail: sbo.rijekaATsboDOThr

Web:    www.sbo.hr

Sa
BIH

Salon bankarske opreme d.o.o.
Džemala Bijedića 18, 71000 Sarajevo, BiH
Tel:      +387 (0)33 710 100
Fax:     +387 (0)33 710 101


E-mail: sbosarajevoATsboDOTba

Web:    www.sbo.ba

Bg
Srbija

Salon bankarske opreme d.o.o.
Popova Bara nova 2 br.1., 11211 Beograd

Tel:      +381 (0)11 2990 823

 

E-mail: officeATsboDOTrs

Web:    http://www.sbo.rs

BL
BiH

Salon bankarske opreme B.L. d.o.o.
Kralja Petra II 29, 78000 Banja Luka, BiH
Tel:      +387 (0)51 238 410
Fax:     +387 (0)51 238 412


E-mail: sboATsbo-banjalukaDOTba

Web:    www.sbo-banjaluka.ba

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.