Time trezori

Time trezor EK 1400

Trezorske blagajne (time trezori) serije EK 1400 pripadaju najsavremenijoj opremi za rukovanje gotovinom u bankama, poštama i ostalim novčarskim institucijama.


Time trezor EK 1552

Trezorske blagajne s vremenskim bravama (time trezori) serije EK 1500 Compact štite novac i dokumente tokom poslovanja i sprečavaju direktno otvaranje trezora.


Time trezor EK 1555

Trezorske blagajne s vremenskim bravama (time trezori) serije EK 1500 Compact štite novac i dokumente tokom poslovanja i sprečavaju direktno otvaranje trezora.


Time trezor TCS